torsdag 16 juni 2011

Krukväxt/Hounekasvi/Houseplant 36, May 2011
Pelargon (Mårbacka). Pelargonium. Ursprung: Sydafrika
Pelargonia (Mårbacka). Pelargonium. Alkuperä: Etelä-Afrikka
Geranium (Mårbacka). Pelargonium. Origin: South Africa

”Detta är en Mårbackapelargon med djupa rötter i lotsbyn Högsåra. Skottet härstammar från pelargonen som drivits upp av husfrun till den sista lotsen på Högsåra. Plantera skottet direkt i en kruka och håll den fuktig så bildar den rötter.”

Donator: Clara Henriksdotter Puranen, Högsåra

Mårbackapelargonen anses härstamma från författaren Selma Lagerlöfs hem i Sunne, Värmland, Sverige. Hon tilldelades Nobelpriset 1909. Exempel på verk: Gösta Berlings saga, Herr Arnes penningar och Löwnsköldska ringen. 


”Tämä tässä on Mårbackapelargonia, jolla on syvät juuret luotsikylässä Högsårassa. Verso on peräisin pelargoniasta, joka kuului Högsåran vimeisen luotsin vaimolle. Istuta verso suoraan ruukkuun ja pidä se kosteana, niin verso kasvattaa juuret.”

Lahjoittaja: Clara Henriksonin tytär Puranen, Högsåra

Mårbackapelargonian nähdään olevan peräisin kirjailija Selma Lagerlöfin kodista Sunnesta, Värmlandista Ruotsista. Hän sai kirjallisuuden Nobel-palkinnon 1909. Esimerkki kirjailijan työstä: Gösta Berlingin taru (Göstä Berlings Saga), Aarne-Herran rahat (Herr Arnes penningar) ja Karoliinin sormus (Löwnskoldska ringen).

”This is a Mårbacka geranium with deep roots in the coastal pilot village Högsåra. The cutting originates from a geranium, which had been cultivated by the wife of the last coastal pilot at Högsåra. Plant it directly in a flowerpot, keep it moist and it will form roots. ”

Donator: Clara Henriksdotter Puranen, Högsåra

The Mårbacka geranium is believed to originate from the home of the author Selma Lagerlöf in Sunne, Värmland, Sweden.  She was rewarded the Nobel Prize in 1909. Examples of novels: The Story of Gösta Berling, Herr Arnes’ Hoard and The Lövensköld Ring.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar