torsdag 16 juni 2011

Krukväxt/Hounekasvi/Houseplant 29, May 2011Paraplyaralia. Schefflera arboricola. Ursprung: Taiwan
Huonearalia. Schefflera arboricola. Origin: Taiwan
Dwarf Umbrella Tree, Schefflera arboricola. Origin: Taiwan

”Äter upp” giftiga ämnen i luften, t ex bensen, formaldehyd, xylen och toluen.

Donator: Konstnären. Stulen från caféet vid posten i Korpo. 

”Syö” ilmasta myrkyllisiä aineita, esimerkiksi bentseeniä, formalhydiä, ksyleenia ja tolueenia.

Lahjoittaja: Elin Wikström, otettu postin kahvilasta Korppoosta.

Eats up” toxic agents in the indoor air, for ex. Benzene, Formaldehyde, Xylene and Toluen.

Donator: The artist. Stolen from the Archipelago Center Korpoström.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar