torsdag 16 juni 2011

Krukväxt/Hounekasvi/Houseplant 19, May 2011
Benjaminfikus, Ficus benjamina. Ursprung: Indien, Asien, Australien
Limoviikuna. Ficus benjamina. Alkuperä: Intia, Aasia, Australia.
Weeping Fig/Benjamin’s Fig. Origin: India, Asia, Australia

”Äter upp” giftiga ämnen i luften, t ex bensen, formaldehyd, xylen och toluen.
I Kandy, Sri Lanka finns en Benjaminfikus från 1600-talet

Donator: Konstnären. Stulen från Skärgårdscentrum Korpoström

”Syövät” ilmasta myrkyllisiä aineita, esimerkiksi bentseeniä, formalhydiä, ksyleeniä ja tolueenia. Kandyssa, Sri Lankassa kasvaa Limoviikuna 1600-luvulta.

Lahjoittaja: Taiteilija, otettu Korpoströmin Saaristokeskuksesta.

Eats up” toxic agents in the indoor air, for ex. Benzene, Formaldehyde, Xylene and Toluene. In Kandy, Sri Lanka, there is a Weeping Fig from the 1700 century.

Donator: The artist. Stolen from the Archipelago Center Korpoström.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar